Ezúttal a debreceni Partium Ház adott otthont a Magyar Házak hálózatában dolgozó szakemberek soros megbeszélésének. A házak munkatársai értékelték az intézmények eddig elért eredményeit, ugyanakkor a következő félévben sorra kerülő rendezvényeikről is egyeztettek.

A Magyar Házak tevékenységét az elmúlt fél évben az EMMI által meghatározott szakmai terv alapján zajló gazdag, színes programok szervezése; új kapcsolatok kiépítése, intézményeink és projektjeink kommunikációs felületeinek bővítése jellemezte.

Számos, hazai és külhoni magyar szervezettel együttműködésben megvalósított könyvbemutató, képzőművészeti kiállítás, ismeretterjesztő előadás, közönségtalálkozó szerepelt programjaink között.

A szakmai tervben meghatározott közérdekű tevékenységünkhöz kapcsolódó célok és feladatok megvalósítását szem előtt tartva támogattuk azonos vagy hasonló érdeklődésű emberek közösségi életét, alkotó tevékenységét, házainkban így jöttek létre a külhoni és anyaországi fotósok, fiatal tollforgatók vagy népi mesterségek iránt érdeklődők szakkörei.

Házaink szorosan együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, és a megkötött közfeladat-ellátási szerződés értelmében kulturális és külhoni magyarsággal kapcsolatos közfeladatokat teljesítenek. Programjainkkal folyamatosan részt veszünk a városi rendezvények szervezésében, és képviseljük a várost külhoni eseményeken is. Együttműködünk a helyi és regionális működésű kulturális intézményekkel, a kulturális élet szereplőivel, kézművesekkel, előadókkal, népi zenekarokkal, tánccsoportokkal.

Könyvkiadási programunk révén idén is több könyvet jelentettünk meg, új kötettel gazdagodott útikönyv sorozatunk; a gondozásunkban megjelent Arad, Kassa, Nagyvárad és Beregszász honismereti zsebtérkép segítségével az utazók „magyar helyeinket” ismerhetik meg. A zsebtérkép-sorozatot az adott várost alaposan ismerő, ott élő, és/vagy személyükben ahhoz érzelmileg is szorosan kötődő szerkesztők írták. Társaságunk kiadta Missuray-Krúg Lajos A nyugatmagyarországi felkelés című, eredetileg 1935-ben megjelent, majd megsemmisítésre ítélt könyvét, amely az 1921-es fegyveres felkelés történetét mutatja be. A kiadványok, a külhoni magyar könyvkiadók köteteivel egyetemben, valamennyi Házunkban elérhetők az érdeklődők számára.

A Magyar Házak regionális irodái infopontként is működnek, ahol magasan képzett, a szomszédos országok nyelvét jól beszélő, helyismerettel és kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező munkatársak dolgoznak, akik szívesen adnak tájékoztatást az adott régió határon túli területeiről az anyaországi érdeklődőknek, ugyanakkor a külhoni magyar látogatók számára is biztos pontot jelentenek.

A Magyar Házak Nonprofit Kft. regionális központjai (Partium Ház – Debrecen, Felvidék Ház – Miskolc, Kárpátalja Ház – Kisvárda, Délvidék Ház – Szeged, Őrvidék Ház – Sopron), szakmai projekteken, programokon keresztül a következő időszakban is, a nemzeti összetartozás és a magyar nemzeti identitás erősítése érdekében közös tereket működtet a külhoni magyar közösségek céljainak támogatására, sajátos értékeik bekapcsolására az egységes magyar nemzeti értékek vérkeringésébe.

Képünkön a kisvárdai Kárpátalja Ház munkatársai a debreceni Partium Házban.

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt!

Ossza meg ezt a barátaival!